Kirkkoneuvosto 3.5.2017

5.5.2017 11.53

Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös jäi alijäämäiseksi 15.199,34 euroa. Tilinpäätöksen alijäämään vaikutti lähinnä verotulojen lasku. Verotulot laskivat kaikkiaan 4,38 prosenttia, mukaan luettuna valtionrahoitus. Verotuloja kertyi 470.827,59 euroa, joista kirkollisverojen osuus oli 410.641,39 euroa ja yhteisöverojen osuus ja valtionrahoituksen osuus 60.186,20 euroa.
Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennysavustus 44.344 euroa.
Seurakunnan omavaraisuusaste oli 91,34 %, kassavarojen riittävyys 140 päivää.
Seurakunnalla ei ollut merkittäviä investointeja. Vuonna 2016 ovat olleet käynnissä Latvakankaan ja Onkilammen metsäautoteiden perusparannus. Seurakunta on näissä osakkaana.
Seurakunnan leirikeskus Raatti myytiin vuonna 2016. Kauppahinta oli 56.000 euroa.
Seurakunnalla ei ollut merkittäviä tapahtumia vuonna 2015.Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen hyväksymistä muutoksitta kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäen tarjouksen metsäsuunnitelman tekemisestä vuosille 2018-2027. Metsänhoitoyhdistyksen tarjous seurakunnan 662,40 hehtaarin metsätalouden maan hoito- ja käyttösuunnitelmiksi oli 5.810,64 euroa. Tarjous oli jätetyistä tarjouksista alhaisin.

 

Kirkkoneuvosto käsitteli esityksen seurakunnan erään metsämaa-alueen poistosta metsien talouskäytöstä. Kyseessä on Hallanperällä asuvien tai siellä asuneiden aloite. Aloitteessa esitetään, että seurakunta päättää poistaa metsien talouskäytöstä n 9 ha:n suuruisen määräalan tilasta Kattilakoski. Perusteluna mainitaan mm. että alueelle on muodostumassa metsien monimuotoisuudelle erittäin tärkeä suojelualue. Alueen metsä on vanhaa ja sillä on huomattava virkistyksellinen ja maisemallinen arvo. Kirkkoneuvosto päätti tässä vaiheessa jättää asian pöydälle. Alueelle ei kuitenkaan suunnitella metsänhakkuuta.

Seurakunnalle oli saapunut myös aloite Onkinevalla sijaitsevan Lisä-Mämmi – nimisen tilan osittaisesta suojelusta. Aloite oli tullut Suomen Luonnonsuojeluliitolta.

Näihin kahteen kohteeseen on mahdollista hakea METSO-ohjelman mukaista korvausta. Tällä hetkellä METSO-ohjelman rahoitus on seurakunnalle tulleen tiedon mukaan heikko, joten kirkkoneuvosto päätti jäädä odottamaan rahoitustilanteen mahdollista kohentumista.

« Uutislistaukseen