Kirkkovaltuusto 31.5.2017

2.6.2017 09.27

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti diakonian viran muuttamisen kokoaikaisesta osa-aikaiseksi (50 %) viraksi. Samalla päätettiin myös siitä, että virka on yhteinen Haapaveden seurakunnan kanssa eli myös Haapaveden seurakunnassa olisi tämä diakonian virka 50-prosenttinen. Asiasta on käyty neuvotteluja Haapaveden ja Kärsämäen seurakunnan kanssa viime syksystä lähtien. Virka täytetään 1.11.2017 lukien. Virkaan siirretään Haapaveden seurakunnassa tällä hetkellä oleva diakonian viranhaltija. Perusteluina osa-aikaistamiselle ovat lähinnä taloudelliset syyt eli verotulojen väheneminen. Tuotannollisesti asiaa voidaan perustella seurakunnan jäsenmäärän vähenemisellä. Asia menee vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Tällä hetkellä Kärsämäen seurakunnan diakonian virka on täytettynä osa-aikaisena (50 %) ja määräaikaisena 31.12.2017 asti.
Kirkkovaltuusto hyväksyi myös asiaan liittyvän sopimuksen Haapaveden ja Kärsämäen seurakuntien yhteisestä diakonian virasta.

« Uutislistaukseen